Chystáte se vstoupit na stránku s erotickou a sexuální tématikou, přečtěte si pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka „vstoupit“ potvrzuji, že:

  1. Je mi více než 18 let a že jsem dosáhl zletilosti.
  2. Pokud se nacházím v jiném státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů ČR, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že vstup na tyto stránky není omezen nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím nebo jehož jsem státním příslušníkem.
  3. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
  4. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují ani jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně.
  5. Neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky v tomto prohlášení.

Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

Trocha slov úvodem…

Lidská sexualita je bezednou studnou fantazií., mezi něž patří i svět BDSM.

Tyto praktiky se dostávají v poslední době do popředí zájmu širšího okruhu lidí zejména díky světovému bestselleru Fifty Schades of Grey.

Temné a silně emocionální prožitky plné něžných krutostí a krutých něžností se dokáží zarývat hluboko do pamětí. Lidé praktikující BDSM hrátky se nemohou nikdy nudit, protože existuje nepřeberné množství možností a variací třeba jen na jediné téma a jediným limitujícím faktorem je jejich vlastní fantazie. Ke zhmotňování a realizaci těchto fantazií slouží nejrůznější pomůcky a rekvizity, jenž dokáží nejen navodit patřičnou atmosféru, ale většinou i zintenzivnit prožitek partnerů.

Mezi nejpoužívanější rekvizity a hračky patří obojky, vodítka, roubíky, bičíky, důtky, anální hračky, svorky na bradavky, pásy cudnosti, latexové nebo kožené oblečení. Obojky a vodítka jsou nejznámějšími artefakty submisivních jedinců, u nichž navozují pocity podřízené pozice, naopak bičíky nebo důtky v rukou dominantních jedinců bývají symbolem jejich nadvlády. Obě strany mívají často zálibu v nejrůznějších  fetish oblečcích z latexu, lakovaného materiálu nebo kůže, což dokresluje atmosféru hrátek.

Nahlédněte spolu s námi do své D nebo s duše a přestaňte snít a začněte své touhy realizovat. Rádi Vám k tomu našimi výrobky pomůžeme.
Váš obchod Pain & Pleasure